หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555

สรุปงานแปลข่าวและการพรีเซนต์งานกลุ่มที่ต้ิองเตรียมข้อมูลการนำเสนอโครงการ
การจัดการทำผลงานส่งในกูเกิ้ลไดร์ดูแลจัดการส่งให้เรียบร้อยควรจะเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูล
งานที่สั่ง
 -เข้าเว๊ปไซต์ site.google.com/site/arti2305/ดาวน์โหลด เทมเพลต
 -เขียนฟรอนลายมือแสกนลงคอม
 -เพิ่มงานกลุ่มทำเสนอรวมหน้าร้านสินค้า
 -นำเทมเพลตของอาจารย์มาเป็นแบบในการทำฟอนต์ลายมือ


วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 5

  
     การเรียนการสอนในวันที่ 4 ธันวาคม 2555

     การเรียนการสอนศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง Font ใน เว็ปไซต์ต่างๆศึกษานำมาดัดแปลง
ในรูปแบบของเรา ศึกษาในไฟล์ที่แชร์ เกี่ยวกับ Font ลานจันทร์ และนำมาศึกษาร่วม
Mototype คืออะไร ภาพพิม ในเพลท ที่ขัดมันและหมึกสี มากลิ้งลงเพลทนั้นๆ ก่อนนำไปทำการพิมพ์
ศึกษาเพิ่มเติมดาวน์โหลด โปรแกรม Font creater และ Font lab และศึกษาการใช้งาน
เกี่ยวกับการเครื่องมือในโปรแกรม
งาน gift ในการเสนอทำงานกลุ่มเสนอทุกคนพร้อมโมเดล แบบสเกตของชิ้นงาน
ร่วมประโยชน์ พิจรณาชิ้นงาน