หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 5

  
     การเรียนการสอนในวันที่ 4 ธันวาคม 2555

     การเรียนการสอนศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง Font ใน เว็ปไซต์ต่างๆศึกษานำมาดัดแปลง
ในรูปแบบของเรา ศึกษาในไฟล์ที่แชร์ เกี่ยวกับ Font ลานจันทร์ และนำมาศึกษาร่วม
Mototype คืออะไร ภาพพิม ในเพลท ที่ขัดมันและหมึกสี มากลิ้งลงเพลทนั้นๆ ก่อนนำไปทำการพิมพ์
ศึกษาเพิ่มเติมดาวน์โหลด โปรแกรม Font creater และ Font lab และศึกษาการใช้งาน
เกี่ยวกับการเครื่องมือในโปรแกรม
งาน gift ในการเสนอทำงานกลุ่มเสนอทุกคนพร้อมโมเดล แบบสเกตของชิ้นงาน
ร่วมประโยชน์ พิจรณาชิ้นงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น