หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอนใน สัปดาห์ที่ 4

วันอังคารที่ 27 พฤจิกายน 2555


การเรียนของกลุ่ม 101
การเรียนการสอน แก้ไขและเรียบเรียงในการสรุปแปลข่าวหน้าชั้นเรียนและเตรียมตัวในการทำเสนองาน
กลุ่ม ทำโครงการนำเสนองานกิฟ ทำโปรไฟล์ของกลุ่ม
เพิ่มเติม ในการพรีเซนงานกลุ่มรอบหน้าในครั้งต่อไป
รวบรวมเนื้อหาการทำงานกลุ่ม ทำโลโก้
งานกลุ่มที่ต้องทำทำทุกคน ในการออกแบบ เสนองานจัดสร้างงาน ที่เกี่ยวกับงานกิ๊ฟ ออน เดอะมูน
มานำเสนอเพิ่มเติมใส่มูดบอร์ด

การบ้าน

** ออกเเบบ Font ของตัวเอง มา 4 เเบบ เเต่ละเเบบต้องเเตกต่างกัน และสามารถบอกได้ว่าฟอนต์แต่ละตัวที่ออกแบบมานั้นมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไร สามารถอธิบายได้

** Drafting FONT เพิ่มเติม
1. ให้ใช้แบบอักษรที่มีจากแป้นพิมพ์ทั้งหมด
2. การสร้างเส้นให้สร้างดังนี้
  2.1 ตัวตรงธรรมดา 0.25 pt
  2.2 ตัวเอียง 10 องศา 1 pt
  2.3 ตัวตรงหนา
  2.4 ตัวเอียงหนา


วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บทความแปลข่าว-สรุปข่าว




แปลข่าว-สรุปข่าวหน้าชั้นเรียน


Seb Lester :shows off new type work drawing on calligraphy
Seb Lester :เตอร์แสดงให้เห็นประเภทวาดใหม่ทำงานประดิษฐ์ตัวอักษร

http://vimeo.com/52532802
วิดีโอการเขียนตัวอักษร




ที่มาhttp://cdn2.digitalartsonline.co.uk/cmsdata/features/3408466/monks.jpg
http://cdn2.digitalartsonline.co.uk/cmsdata/features/3408466/DoNotGoGentle_Final.jpg



Seb Lester established his name as a type designer at Monotoype producing typefaces for the likes of Dell, Intel the New York Times amongst many others. He made the jump from type design to type illustration with the release of his first print The Pen is mightier than the Sword a few years ago.
The influence of this first work can be seen through reverberations of countless imitations from other designers.
After a turbulent year Seb is back equipped with a new found passion for calligraphy.
His two new pieces of work inspired by literary giants Dylan Thomas and William Shakespeare combine the skill and expertise of the oldest lettering skill to date. 

Seb เลสเตอร์ก่อตั้งขึ้นชื่อของเขาในฐานะนักออกแบบประเภทที่ผลิตรูปแบบอักษร Monotoype สำหรับที่ชอบของDell,Intelนิวยอร์กไทม์สหมู่คนอื่นๆเขาได้กระโดดจากการออกแบบอักษรที่จะพิมพ์ภาพด้วยการเปิดตัวของการพิมพ์ครั้งแรกของเขาด้วยปากกาไม่กี่ปีที่ผ่านมาอิทธิพลของการทำงานครั้งแรกนี้สามารถมองเห็นผ่านของเลียนแบบนับไม่ถ้วนจากนักออกแบบอื่นๆหลังจากปีป่วนSebเป็นอุปกรณ์ที่กลับมาพร้อมกับความรักที่ค้นพบใหม่สำหรับการประดิษฐ์ตัวอักษรสองชิ้นใหม่ของเขาในการทำงานแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมยักษ์แลนโธมัสและวิลเลียมเชคสเปีย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียบเรียงโดย นายณัฐพงษ์ วิริยาธนวัฒน์

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Anatomy of a Character



How do you tell one typeface from another? If you’re trying to distinguish Helvetica from Times Roman, the difference is obvious. In other cases, however – especially between text designs having similar characteristics – the differences can be subtle and difficult for the less–experienced eye to see. One important step in training your eye to notice the details that set one design apart from another is to examine the anatomy of the characters that make up our alphabet.

As in any profession, type designers have a specialized vocabulary to talk about the different parts of letters. It isn’t necessary to commit the entire list to memory, but familiarizing yourself with this terminology will make it easier to communicate about typefaces and their characteristics. It will also help educate your eye to recognize the underlying structure of various designs and the differences among them.

แปล


คุณบอกหนึ่งอักษรจากวิธีการอื่นได้หรือไม่ ถ้าคุณกำลังพยายามที่จะแยกแยะอักษร Helvetica จาก Times โรมันแตกต่างที่เห็นได้ชัดในกรณีอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการออกแบบข้อความที่มีลักษณะคล้ายกัน ความแตกต่างสามารถจะมีความซับซ้อนและยากสำหรับตาที่มีประสบการณ์น้อยเพื่อดู หนึ่งขั้นตอนที่สำคัญในการฝึกอบรมตาของคุณจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดที่ตั้งหนึ่งนอกเหนือจากการออกแบบก็คือการตรวจสอบลักษณะทางกายวิภาคของตัวละครที่ทำขึ้นตัวอักษรของเรา

ในขณะที่สาขาอาชีพใด นักออกแบบประเภทมีคำศัพท์เฉพาะที่จะพูดคุยเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่แตกต่างกันของตัวอักษร มันไม่จำเป็นที่จะกระทำรายการทั้งรายการไปหน่วยความจำ แต่ทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์นี้จะทำให้มันง่ายต่อการสื่อสารกับรูปแบบอักษรและลักษณะของพวกเขา นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ความรู้ที่จะยอมรับตาโครงสร้างพื้นฐานของการออกแบบที่หลากหลายและแตกต่างของคุณในหมู่พวกเขา




Anatomy of a Character

ที่มาของภาพhttp://cdncms.fonts.net/images/1dc57858bb6b3569/fontology_anatomy.gif
by Ilene Strizver

Arm/leg – An upper or lower (horizontal or diagonal) stroke that is attached on one end and free on the other.
แขน/ขา - ตัวอักขระในลักษณะแนวนอนแนวทแยง ที่ติดอยู่บนและล่างของของอักขระและที่อื่นๆ
Ascender – The part of a lowercase character (b, d, f, h, k, l, t) that extends above the x-height.
ครอง - ส่วนเหนือของตัวละครตัวพิมพ์เล็ก (B, D, F, H, K, L, T) ที่ขยายข้างต้น x-height
Bar – The horizontal stroke in characters such as A, H, R, e, and f.

บาร์ - จังหวะแนวนอนในตัวละครเช่น, H, R, E, และ f
Bowl – A curved stroke which creates an enclosed space within a character (the space is then called a counter).
โบว์ - จังหวะโค้งที่สร้างพื้นที่ปิดล้อมภายในของตัวละครอักขระ (ช่องว่างเรียกว่า counter) เช่น e
Cap Height – The height of capital letters from the baseline to the top of caps, most accurately measured on a character with a flat bottom (E, H, I, etc.).
ความสูงครอบ - ความสูงของตัวอักษรทุนจาก baseline ไปด้านบนของหมวก, วัดอย่างถูกต้องที่สุดที่ตัวละครที่มีด้านล่างแบน (E, H, I, ฯลฯ )

Counter – The partially or fully enclosed space within a character.
เคาน์เตอร์ - พื้นที่ปิดล้อมบางส่วนหรือเต็มภายในตัวอักขระ
Descender – The part of a character (g, j, p, q, y, and sometimes J) that descends below the baseline.
สืบทอด/ช่วงต่อ - ส่วนของตัวละคร (g j, p, q, y, และบางครั้ง J) ที่ลงด้านล่างพื้นฐาน

Ear – The small stroke that projects from the top of the lowercase g.

หูอัขระ - จังหวะขนาดเล็กที่โครงการจากด้านบนของตัวพิมพ์เล็ก เช่น g.

Link – The stroke that connects the top and bottom part (bowl and loop) of a two–story lowercase g.
เชื่อมต่อ - จังหวะที่เชื่อมต่อส่วนบนและด้านล่าง (ชามและห่วง) ของตัวพิมพ์เล็ก g. สองชั้น

Loop – The lower portion of the lowercase g.
ห่วง - ส่วนล่างของตัวพิมพ์เล็ก g.
Serif – The projections extending off the main strokes of the characters of serif typefaces. Serifs come in two styles: bracketed and unbracketed. Brackets are the supportive curves which connect the serif to the stroke. Unbracketed serifs are attached sharply, and usually at 90 degree angles.

เส้นขวางตัวอัขระ - ประมาณการการขยายออกจังหวะหลักของตัวละครของรูปแบบอักษรสองรูปแบบ: วงเล็บและ  วงเล็บเป็นเส้นโค้งที่เชื่อมต่อสนับสนุนจังหวะแนบอย่างรวดเร็วและมักจะอยู่ที่ 90 องศามุม
Shoulder – The curved stroke of the h, m, n.
ไหล่อักขระ - จังหวะโค้งของ h, m, n
Spine – The main curved stroke of the S.
กระดูกสันหลัง - จังหวะโค้งหลักของตัว S.
Spur – A small projection off a main stroke found on many capital Gs.
ปลาย - ตัว A ขนาดเล็กออกฉายจังหวะหลักที่พบในหลายตัวอักษร Gs.

Stem – A straight vertical stroke (or the main straight diagonal stroke in a letter which has no verticals).

ต้นกำเนิด - ตัว A จังหวะแนวตั้งตรง (หรือหลักจังหวะขวางตรงในรูปซึ่งมีแนวไม่มี)

Stress – The direction of thickening in a curved stroke.
ความเครียด - ทิศทางของความหนา​​ในจังหวะโค้ง
Stroke – A straight or curved line.
จังหวะ - เส้นตรงหรือเส้นโค้ง
Swash – A fancy flourish replacing a terminal or serif.
ซัด - แฟนซีแทนที่ขั้วต่อหรือปลายขั้ว
Tail – The descender of a Q or short diagonal stroke of an R.
หาง - สืบทอดของ Q หรือทแยงมุมสั้นของอาร์

Terminal – The end of a stroke not terminated with a serif.
ปลายทาง - ปลายตัวอักษรไม่ได้สิ้นสุดลงด้วย serif.
X-height – The height of lowercase letters, specifically the lowercase x, not including ascenders and descenders.
X-height - ความสูงของตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กโดยเฉพาะ x ตัวพิมพ์เล็กไม่รวม ascenders และ descenders 

อ้างอิงจาก
http://www.fonts.com/content/learning/fontology/level-1/type-anatomy/anatomy
  
     เรียบเรียงคำแปลโดย ณัฐพงษ์ วิริยาธนวัฒน์













วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึุกการสื่อสารเรียน นอกเวลา

เสนอการทำฟอนต์ลายมือแบบง่ายด้วยลายมือของคุณเอง


สิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือ

1.printer + scanner ถ้าหากไม่มีสองอย่างนี้ก็สามารถนำไปทำที่ร้านได้

2.idia ไอเดียครับ มันก็คือความคิดสร้างสรรคที่จะประดิษฐ์ font ของเรานั่นเอง

และสุดท้าย ปากกาครับ

       เริ่้มขั้นตอนการทำอย่างแรกให้เราโหลดเทมเพลทออกมาครับ
นี่คือหน้าตาของเทมเพลท
จากนั้นให้เรานำปากกาเขียนฟอนต์ตามลายมือของเราลงไป

                           

พอเสร็จเรียบร้อยเราก็นำมันมา scan ครับ

พอแสกนเสร็จก็ถึงขั้นตอนที่เราจะอัพโหลดขึ้นเว็บ

ใส่ตามรูปเลยครับ

สมมุติผมตั้งชื่อ font ว่า modxtoy

ต่อมาก็เลือกภาพที่เรา scan ไว้ครับ

ละก็กด upload ครับ รอสั้กครู่
ก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับ

ถ้าเราดูว่า ok แล้วก็ กด download เลยครับ


เสร็จแล้ว 

และเราก็ add font ตามปกติเลยครับ

อ้างอิงจาก
http://www.modxtoy.com/newboard/index.php?showtopic=59183




วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 3

       วันอังคารที่  20 พฤจิกายน 2555 ศึกษาระบบกูเกิ้ลไดร์ศึกษาหาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำงานผ่านระบบออนไลน์ของกูเกิ้ล ในส่วนที่ใครไม่ได้เพิ่ม ข้อมูล Blogger และ Gmail ใส่เพิ่มให้เรียบร้อยภายในวันนี้ติดตามเข้าดู Blogger ของอาจารย์ในรายวิชา และเพิ่มเติมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเรียนการสอนเพิ่มเติมเองที่บ้าน ศึกษาแล้วนำมาใส่ใน Blogger และแชร์ข้อมูล
ควรจะนำแบบมาเป็นเพียงตัวอย่างและบันทึกตามความเข้าใจของเรา สามารถเข้าไป ดาวน์โหลด
แบบการเขียนรายงาน ของอาจารย์ ได้ฟรี
ศึกษาความหมาย Typeface คือการวางแบบตัวอักษร Type คือแบบตัวพิมพ์
ตีความหมาย Type - Font - Glyph = Typography
                  อักขระ-ตัวอักษร-ตัวพิมพ์ คือสิ่งที่สื่อความหมายได้ตัวอักษรที่มีความหมายชัดเจน

     **งานที่สั่ง Font อนาโตมี้ ศึกษาความเป็นมาลักษณะทั้งหมด
         ทำโครงสร้าง แกน ของ ฟอนต์ A-Z ก-ฮ
         แก้งานทำฟอนต์เส้นเดี่ยวในสมุดกราฟ


วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 2


 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 

          อธิบายด้านงานพิมพ์ ระบบทางเว็ปไซต์กานทำงานด้านสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาในการเรียน
สื่อการสอนศึกษาเกี่ยวกับงานสร้างเว็ปไซต์มีโปรแกรมอะไรบ้างที่ใช้ในการทำเบื้องหลังต่่างๆในหน้าเว็ปเพจ เริ่มที่การสร้างฟรอน ในเว็ปทดลองทำ ( http://fontstruct.com/ ) เพิ่มเิติมศึกษาเอง
     
         fontlab studio,fontcreator,fontspace ให้ทดลองและศึกษาเอง

คำถาม font ทีี่นิยมใช้ในเว็ปไซต์ คือ Font tahoma ฝึกใช้โปรแกรมในกูเกิ้ลไดร์ ( ทำข่าวฟอนต์ อังกฤษแปลเป็นไทย ) ส่งใน กูิเกิ้ลไดร์ 
*งานที่สั่ง ให้ออกแบบชื่อตัวเอง ( ภาษาอังกฤษ ) ขนาด 3 ช่องใส่สมุดกราฟ ขนาด 3 ซ.ม
อย่างน้อย 1 แบบ
ทำงานในกูเกิ้ลไดร์ที่ อาจารย์ส่งไปให้

ทดสอบท้ายชั่วโมง
สมัคร http://art.chandra.ac.th/ecourse ทำแบบทดสอบก่อนหมดชั่วโมง

จบการเรียนในสัปดาห์ที่2



การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 1

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555
  
    อธิบายการเรียนการสอนความหมายในวิชาของการเรียนวิชา ARTD2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ การทำงานด้านต่างๆ (Typography Design) ที่มีความหมายที่ครอบคลุมในด้านการออกแบบสร้างตัวอักษรในการจัดวางสัดส่วนตัวอักษร (Typefaces Design) เหมาะสมกับงานออกแบบ
         ในการศีกษาจะต้องเข้าใจคิดวิเคราะห์ตีโจทย์ในปัญหาและเนื้อหาในการสอนด้านการออกแบบ
ตัวอักษร การพัฒนาตัวอักษร ไทย - โรมันประเภทต่างๆ ทั้งด้านงานมือและเทคโนโลยี ซอฟแวร์ ต่างๆ
งานที่ ที่สั่ง
 1.ใช้ gmail โดยลงทะเบียนด้วยชื่อจริง เพื่อเป็นระบบสื่อสารเดียวกัน เพื่อการประเมินผลกิจกรรมร่วมฝึกอื่นๆให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดส่วน ตัว(Account Setting) โดยตั้งค่าใช้โหมดภาษาอังกฤษ
2.ติดต่อผู้สอนด้วยอีเมล prachid2009@gmail.com
3.ให้เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์บริการของกูเกิ้ลคือ
 - ติดตาม(Follow) เว็บบล็อกของวิชานี้ ติดตามอีเมลอ prachid2009@gmail.com และ add friend ใน Google plus
 - Google Profile ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยเป็นจริง
 - GoogleDocs ฝึกใช้งาน Documents และการ Share
 - สร้าง Blog ของ Blogger โดยใช้ชื่อจริงนำหน้าแล้วตามด้วย-รหัสวิชา เช่น prachid-arti2305 เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ในวิชานี้เป็นส่วนบุคคล
 - ติดตามบล็อกบันทึกการสอนของอาจารย์ที่ http://typefacesdesign.blogspot.com
4.ให้สมัครเป็นสมาชิกและสมัครเรียนในระบบอีเลิร์นนิ่งที่http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos  สมัครเป็นสมาชิกก่อน(ครั้งแรก)ใช้ภาษาอังกฤษ ใส่ข้อมูลและรูปถ่ายให้เรียบร้อย
- สมัครเรียนเฉพาะในวิชาที่เปิดสอน-สมัครเรียน
- เมื่อเข้าวิชาแล้วให้เลือกสมัครเข้ากลุ่มเรียนของตนเอง(ตามกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน)
5.สมัครสมาชิกกลุ่มแสดงงานออกแบบตัวอักษรที่ http://issuu.com/groups/typography
6.นำ บัตรเข้าชั้นเรียน ติดรูปถ่าย-สมุดจดที่แจกให้ วางโต๊ะผู้สอนก่อนเข้าชั้น มาสาย 2 ครั้ง (เกิน 30 นาที ถือว่ามาสาย) นับเป็นขาด 1 ครั้ง
7. เวลาเรียนตลอดภาคเรียนต้องไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์รับการประเมินผลปลายภาคเรียน สิทธิ์ขาดเรียนเพียง แค่ 3 ครั้ง (ไม่แจ้ง/ไม่มีใบลา/ไม่ติดต่อผู้สอน)
8.กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าแปล สรุปข่าวสารความรู้ด้านการออกแบบตัวอักษร: Weekly Report เรียงตามลำดับรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียน ช่วง 30 นาที แรกของคาบเรียน ผู้ที่รายงานต้องส่งแชร์เอกสารที่ถูกแบบฟอร์มและนำเสนอด้วย Google Presentation  + แชร์ให้เพื่อนๆ และให้อาจารย์ตรวจสอบก่อนรายงานทุกครั้งอย่างน้อย 1 วัน  โดยแจ้งไว้ในแบบฟอร์มการประเมินผลที่อาจารย์แชร์ให้ดำเนินการเอง
9.สมัครเป็นสมาชิก-รับข้อมูลข่าวสารและศึกษาเนื้อหาวิดิโอการสอนของอาจารย์ได้ที่ URL Prachid's Youtube.com http://www.youtube.com/prachid0071 และปรับแก้ไขข้อมูลช่องของตนเองให้เรียบร้อย
ภาระงานที่มอบหมายนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์ นับแต่ปฐมนิเทศวิชา