หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 9

วันที่อังคาีรที่ 15 มกราคม 2556
อธิบายการใช้ โปรแกรม การใช้งาน Font lab ในการออกแบบสร้างฟอนต์ลายมือ
เทคนิคกับการเซฟบันทึกข้อมูล การใส่ประวัติ
งานที่สั่งเพิ่ม มำฟอนต์ และใน ชิ้นงานโปรเจคงานกิ๊ฟต้องมี ฟอนต์ลายมือของเราด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น