หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 3

       วันอังคารที่  20 พฤจิกายน 2555 ศึกษาระบบกูเกิ้ลไดร์ศึกษาหาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำงานผ่านระบบออนไลน์ของกูเกิ้ล ในส่วนที่ใครไม่ได้เพิ่ม ข้อมูล Blogger และ Gmail ใส่เพิ่มให้เรียบร้อยภายในวันนี้ติดตามเข้าดู Blogger ของอาจารย์ในรายวิชา และเพิ่มเติมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเรียนการสอนเพิ่มเติมเองที่บ้าน ศึกษาแล้วนำมาใส่ใน Blogger และแชร์ข้อมูล
ควรจะนำแบบมาเป็นเพียงตัวอย่างและบันทึกตามความเข้าใจของเรา สามารถเข้าไป ดาวน์โหลด
แบบการเขียนรายงาน ของอาจารย์ ได้ฟรี
ศึกษาความหมาย Typeface คือการวางแบบตัวอักษร Type คือแบบตัวพิมพ์
ตีความหมาย Type - Font - Glyph = Typography
                  อักขระ-ตัวอักษร-ตัวพิมพ์ คือสิ่งที่สื่อความหมายได้ตัวอักษรที่มีความหมายชัดเจน

     **งานที่สั่ง Font อนาโตมี้ ศึกษาความเป็นมาลักษณะทั้งหมด
         ทำโครงสร้าง แกน ของ ฟอนต์ A-Z ก-ฮ
         แก้งานทำฟอนต์เส้นเดี่ยวในสมุดกราฟ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น