หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 2


 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 

          อธิบายด้านงานพิมพ์ ระบบทางเว็ปไซต์กานทำงานด้านสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาในการเรียน
สื่อการสอนศึกษาเกี่ยวกับงานสร้างเว็ปไซต์มีโปรแกรมอะไรบ้างที่ใช้ในการทำเบื้องหลังต่่างๆในหน้าเว็ปเพจ เริ่มที่การสร้างฟรอน ในเว็ปทดลองทำ ( http://fontstruct.com/ ) เพิ่มเิติมศึกษาเอง
     
         fontlab studio,fontcreator,fontspace ให้ทดลองและศึกษาเอง

คำถาม font ทีี่นิยมใช้ในเว็ปไซต์ คือ Font tahoma ฝึกใช้โปรแกรมในกูเกิ้ลไดร์ ( ทำข่าวฟอนต์ อังกฤษแปลเป็นไทย ) ส่งใน กูิเกิ้ลไดร์ 
*งานที่สั่ง ให้ออกแบบชื่อตัวเอง ( ภาษาอังกฤษ ) ขนาด 3 ช่องใส่สมุดกราฟ ขนาด 3 ซ.ม
อย่างน้อย 1 แบบ
ทำงานในกูเกิ้ลไดร์ที่ อาจารย์ส่งไปให้

ทดสอบท้ายชั่วโมง
สมัคร http://art.chandra.ac.th/ecourse ทำแบบทดสอบก่อนหมดชั่วโมง

จบการเรียนในสัปดาห์ที่2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น